Despre AEDD

Obiective:

 • Crearea unor noi relații de colaborare cu potențiali parteneri (ONG-uri, instituții publice, agenți economici), atât la nivel local, cât și la nivel regional, național și internațional;
 • Menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizațiile partenere (ONG-uri, instituții publice, agenți economici);
 • Organizarea de activități de protejare a mediului înconjurător și de sprijinire a dezvoltării durabile;
 • Inițierea unor programe de dezvoltare comunitara in mediul urban si rural
 • Informare, consultanță, colaborare cu organizații neguvernamentale, IMM-uri persoane fizice și reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, în vederea implementării de proiecte și programe privind integrarea europeană și internațională;
 • Prevenirea și combaterea șomajului, dezvoltarea resurselor umane și promovarea integrării pe piața muncii prin combaterea excluziunii sociale, dezvoltarea economică și socială a zonelor urbane și rurale aflate în dificultate în vederea diminuării disparităților economice regionale și sprijinirea cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale, sprijinirea dezvoltării IMM-urilor prin promovarea de servicii specifice de consultanță;
 • Integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată, a tinerilor șomeri și a persoanelor excluse de pe piața muncii, promovarea egalității de șanse pentru toate persoanele care intră pe piața muncii, în special a femeilor și populației rroma;
 • Îmbunătățirea sistemelor de educație și de perfecționare;
 • Promovarea calificării forței de muncă și creșterea potențialului uman în domeniul cercetării dezvoltării, prin procesul de formare continuă.

Principalele activități desfășurate:

 • Organizare evenimente (planificare, implementare și evaluare): seminare, conferințe, traning-uri, campanii de informare, etc.;
 • Realizarea materialelor de promovare (research, scriere, editare, realizare grafica, multiplicare, etc.): site, broșură, rollup, banner, flyer, sticker, etc.;
 • Colaborarea cu partenerii (ONG-uri, instituții publice, agenți economici) în vederea atingerii obiectivelor și scopurilor organizațiilor, proiectelor, evenimentelor și activităților desfășurate;
 • Prevenirea și combaterea șomajului, dezvoltarea resurselor umane și promovarea integrării pe piața muncii prin combaterea excluziunii sociale;
 • Dezvoltarea economică și socială a zonelor urbane și rurale aflate în dificultate, în vederea diminuării disparităților economice regionale și sprijinirea cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale, sprijinirea dezvoltării IMM-urilor prin promovarea de servicii specifice de consultanță;
 • Integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată, a tinerilor șomeri și a persoanelor excluse de pe piața muncii, promovarea egalității de șanse pentru toate persoanele care intră pe piața muncii, în special a femeilor și populației de etnie rromă;
 • Promovarea calificării forței de muncă și creșterea potențialului uman în domeniul cercetării dezvoltării, prin procesul de formare continuă.

Grupuri țintă/Beneficiari:

 • Tineri;
 • Femei;
 • Șomeri;
 • Persoane care se confruntă cu situații de discriminare;
 • Femei și tineri aflați în situații de risc social;
 • Angajași și angajatori;
 • Organizații (ONG-uri, instituții publice, agenți economici);
 • Comunități rurale și urbane.

Activități generatoare de venituri:

 • Instruire în diverse domenii de activitate;
 • Consultanță în scrierea și implementarea de proiecte.

EUROINVENT