Proiecte derulate

Nr. Denumirea proiectului Perioada Rolul

Valoarea

euro

Finantator
1 SALVATI CULTURA”, actiune dedicata sustinerii eforturilor comunitatii locale de consolidare Si restaurare a Palatului Culturii, monument emblematic al Municipiului IaSi Si al întregii Moldove, cea mai ampla actiune de colectare de fonduri 2005-2007 Organizator 130.000

Donatii la Balurile Palatului

Culturii, sub înaltul patronaj al Principesei Margareta Si al Printului Sturza

2

Sprijin în promovarea consolidarii terenurilor agricole”, Scopul este de a  sustine dezvoltarea economica a sectorului rural din raionul Ungheni prin transfer de experienta în promovarea proiectelor de comasare a terenurilor agricole din judetul IaSi Si regiunea Rhone Alpes, Franta.

b) Grupurile tinta –  sunt agricultorii, proprietarii de teren agricol Si personalul responsabil de reglementarea regimului proprietatii funciare din primariile Si Consiliul raional Ungheni

2006

Partener,

aplicant principal Camera Regionala de Agricultura Rhone-AlpesFranta, alaturi de Consiliul Judetean IaSi, Consiliul Raional Ungheni R.Moldova Si Federatia Nationala a Fermierilor din Republica Moldova

62.000 Comisia Europeana
3 “Plan de activitati – Cooperarea transfrontaliera Ungheni-IaSi” 2006 Partener , Aplicantul AGENtIA PENtRU DEZVOLtAREA REGIONALA SI INtEGRAREA EUROPEANA UNGHENI 26000 GtZ- Germania
4 „Încurajarea dezvoltarii antreprenoriatul  prin promovarea   bunelor practici în cooperarea transfrotaliera Ungheni-Iasi” 2007 Partener , Aplicantul Agentia Pentru Dezvoltarea Regionala Si Integrarea Europeana Ungheni 27000 GtZ- Germania
5 Euroregiunea Siret-Prut Nistru – promovare Si dezvoltare” 2007

Partener , Aplicantul Agentia Pentru Dezvoltarea Regionala Si Integrarea Europeana Ungheni

 

55000 GtZ- Germania
6 Ape curate, fara nutrienti, prin îngraSaminte naturale”, scopul proiectului fiind de reducere a infiltrarii de nutrienti provenind din gospodariile taraneSti individuale deci reducerea poluarii apelor freatice si de suprafata 2006 Aplicant 9000 UNDP/GEP (United Nations Development Programme/Global Environmental Facility)
7 “Europe Direct”-  prin care AEDD gazduieSte un Centru de Informare al Comisiei Europene la Iasi pe probleme care vizeaza atât cetatenii cât si medul de afaceri 2008 Aplicant 25000 Comisia Europeana
8 „Parteneriat Pentru CreSterea Economica Durabila A Comunitatilor Rurale”, PROGRAMULUI DE VECINATATE ROMÂNIA­ MOLDOVA 2004-2006, Prioritatea 1.
Contractul de finantare nerambursabila:
RO 2006/018-447.01.01.16
2008 Aplicant 115.600 PHARE 2006
9 Centru Pilot pentru training, Simulare si Monitorizarea Situatiilor de Criza din zona de frontiera Romania-Republica Moldova” contract cu referinta  RO 2006/018-447.01.02.19 2008 Aplicant 55.000 PHARE 2006
10 “Europe Direct”-  prin care AEDD gazduieSte in continuare pentru o perioada de 4 ani Centrul de Informare al Comisiei Europene la Iasi 2009-2012 Aplicant 25.000/An Comisia Europeana
11

INFORMAtION TEHNOLOGY IN CROSS BORDER CO-OPERATION (IT- CBC) sau tehnologia Informatiei în Cooperarea transfrontaliera (IT-CBC) Referinta 1/3/48

COD MIS ETC 953

2011-2012 Aplicant 100.000 POC
12

Retea multi-regionala de dezvoltare a antreprenoriatului

contractul de finantare  POSDRU/92/3.1/S/63228

2011-2013

Partener 3

Aplicant AJOFM Iasi

900.000 total

410.000 AEDD

 

FSE

POS DRU

13 “Europe Direct”-  prin care AEDD gazduieSte in continuare pentru o perioada de 4 ani Centrul de Informare EUROPE DIRECT IASI la Iasi 2013-2017 Aplicant 20.000/Anual Comisia Europeana